CONCURS DE POEZIE ''CLEOPATRA''

Informaţii

CONCURS DE POEZIE ''CLEOPATRA''

Concurs de poezie “Cleopatra”

Membri : 73
Activitatea Recentă : Iun 30, 2013

Concurs de poezie “Cleopatra”


Prima ediţie a Concursului de Poezie cu tema “Cleopatra”, organizată în perioada 07.10.2010 -16.10.2010 de administraţia site-ului literar Casa-gândului „ Cleopatra” s-a adresat tuturor autorilor consacraţi şi debutanţi, indiferent de vârstă şi, a avut ca scop promovarea şi valorificarea potenţialului creativ al participanţilor, prin parteneriate realizate cu revista „Singur” şi revista „Faleze de Piatră” din cadrul proiectului Cititor de proză – Republica Artelor.

Câştigătorii concursului de poezie "Cleopatra"
http://falezedepiatra.net/?p=14456

Locul I - Cleopatra - Autor: Florin Stratulat

Locul II - Ultimul flaşnetar şi Cleopatra - Autor: Daniel Bratu

Locul II - Ecripte - Autor: Horaţiu Puşcă

locul III -Cleopatra - Autor: Jeni Ursu

locul IV -Iadeş - Autor: Viorel Ploeşteanu

locul V - Trec Cleopatrele - Autor: Ion Vanghele


Mulţumim redacţiei revistei "Faleze de Piatră" din cadrul proiectului Cititor de proză – Republica Artelor http://cititordeproza.ning.com/ şi vă invităm cu drag pe http://falezedepiatra.net/


Mulţumim domnului Ştefan Doru Dăncuş şi domnului Emanuel Pope pentru tot sprijinul acordat!

Mulţumim tuturor celor care au dăruit picături de frumos pentru această colecţie de poezie şi felicitări tuturor concurenţilor!

Forum de Discuţii

Ne plânge cerul

Începută de Ovidiu Vasile. Cel mai recent răspuns de LUCIA ANGELA SECOŞANU Mai 31, 2011. 2 Răspunsuri

    Ne plânge cerul  Ne plânge şi cerul cu lacrimi de ploaieDurerea şi răul făcut cu ştiinţăDin ura aprinsă ca focul de paieCe-o stinge pe cruce Divina Fiinţă Ca mielul tăcut a murit să…Continuare

POEZIA 29...AUTOR- GEORGE BULAI

Începută de Andrada Matei Oct 16, 2010. 0 Răspunsuri

Purtând urmă de coroanăPe cronici galbene de vremi se făleşte astăzi colbul,Singurul care domneşte peste regi, peste regine.Decriptează hieroglife, dăltuite-n piatră, orbul;Printre oseminte sfinte,…Continuare

POEZIA 28...AUTOR -IONELA DOBRE

Începută de Andrada Matei Oct 15, 2010. 0 Răspunsuri

Avem poduri suspendateDucem lipsă de bucateAvem casă şi doi ariŞi europarlamentari.Suntem totuşi prea bogaţiAşa că uitam de fraţiPe tarâmuri de povesteUite ţara, unde este?Avem o casa recordDar facem…Continuare

POEZIA 27...AUTOR -JENI URSU

Începută de Andrada Matei Oct 15, 2010. 0 Răspunsuri

Dă-mi mânaîn palmă să-ţi citescdestinul zbuciumatîn care iubirea,amarul puterii,viaţa şi moarteaşi dragosteaa doi bărbaţise împletesc!Dă-mi mânasă-ţi pătrund în suflet,în templul iubiriidin care-ai…Continuare

Panou de comentarii

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al CONCURS DE POEZIE ''CLEOPATRA'' !

Comentariu publicat de M B pe Martie 22, 2011 la 4:40pm
Veseleşte-Te Fecioară, că îngerul bucuriei Îţi va aduce vestea ascunsă gândurilor îngereşti,
Bucură-Te, că în pântecele Tău se va ţese acoperământ pentru odihna gândurilor dumnezeieşti,
Arhanghelului iată i s-a descoperit taina prin care se lucrează mântuirea neamului omenesc,
Şi se va coborî la Tine, ca să-Ţi vestească cele mai presus de cugetul nostru trupesc.

Carte dumnezeiască, deschide-Te ca prin cuvântul îngerului să se scrie în Tine Cuvântul dumnezeiesc,
Scară a desăvârşirii, sprijină-Te de zidul smerit al inimii, ca să se pogoare în pântecele Tău Rodul ceresc,
Palatule al slavei, găteşte-Te cu veşmânt luminat de sărbătoare, ca să primeşti pe Împăratul tuturor,
Năstrapă strălucitoare, în adâncul Tău nemăsurat va încăpea al vieţii Izvor înţelegător,
Cetate zidită pe temelia rugăciunii, deschide-Ţi porţile minţii să primeşti taina cu gând netulburat,
Zidule neclătinat de loviturile ispitelor, prin Tine va trece al nostru iubit Împărat,
Munte dumnezeiesc al tainelor Luminii, deschide-Ţi braţele să primeşte pe Stăpânul zidirii,
Cunună a fecioriei, pregăteşte-Te să iei şi cinstea de Maică a Cuvântului,
Icoană însufleţită, fii gata să primeşti Adâncul nemăsurat al darurilor Duhului,
Cortule sfinţit, grăbeşte-Te să întâmpini pe Împăratul cetelor îngereşti,
Turnule al fecioriei, din Tine Stăpânul va contempla priveliştile cereşti,
Scaunule împodobit cu flăcările nepătimirii, îmbrăţişează pe Cel Neapropiat,
Cămară a fecioriei, fii gata să odihneşti tainele iubirii în chip minunat,
Izvorule al cântărilor dumnezeieşti, glasul Cuvântului va răsuna lămurit întru Tine,
Cuptorule al nepătimirii, încinge-Te cu focul iubirii ca să găteşti Pâinea cea de sfinţire
Pământule al mântuirii, din Tine va răsări Spicul cu rod dumnezeiesc,
Leagănule al sfinţeniei, împodobeşte-Te să primeşti întru Tine Pruncul ceresc,
Grădină a darurilor, deschide-Ţi căile pe care se va plimba Împăratul măririi,
Biserică a Luminii, pe altarul inimii Tale se va odihni Vasul nepătimirii,
Crinule al fecioriei sfinţit de miresmele virtuţilor îngereşti

Nu Te teme, Cea binecuvântată în veci de gândul dumnezeiesc, când Arhanghelul se va coborî la Tine,
Deschide ferestrele inimii ca să pătrundă adierea cuvântului său şi odată cu ea Rodul Cel spre mântuire,
Iată, capul şarpelui îl vei zdrobi, ca să nimiceşti gândul Evei căzute în păcat,
Pântecele Tău ca o cămară va odihni pe Cel slăvit de îngeri în chip minunat.

Nu Te înspăimânta, Cea nevinovată, de cele mai presus de cuget ce se vor lucra întru Tine,
Duhul Sfânt va veni asupra Ta, puterea Celui Preaînalt Te va umbri, zămislindu-Se Rodul de mântuire,
Găteşte-Te, Fecioară, să primeşti oaspete ceresc care îţi va aduce în dar cuvânt de bucurie,
Veseleşte-Te, Cea binecuvântată între femei, şi apleacă-Ţi urechea inimii să asculţi cele ascunse din veşnicie.

Întâmpină-l pe înger cu gânduri iubitoare şi ospătează-l cu al Tău smerit cuvânt de primire a Darului,
Pecetluieşte taina cu a Ta încuviinţare, prin care primeşti cinstea de a fi numită Maica Domnului,
Îmbrăţişează pe fiii lui Adam pe care i-ai primit moştenire după voia Tatălui,
Şi din vasul tainelor Tale împărtăşeşte şi pe căutătorii Cuvântului.

Găteşte-Te să deschizi porţile inimii cuvântului dumnezeiesc şi cu gândul Tău pecetluieşte legământul,
Căci iată Arhanghelul Te-a arătat izvor de bucurie, în pântecele Tău zămislindu-Se negrăit Cuvântul.
Pe Cel Ce acoperă toată făptura cu razele iubirii Sale va afla adăpost în pântece fecioresc,
Mă înspăimântez de taină, însă sub acoperământul rugăciunii Tale Te rugăm să păzeşti neamul creştinesc.

Bucură-Te, Palat al Cuvântului zidit din pietrele virtuţilor îngereşti,
Pod pe care au trecut gândurile iubirii dumnezeieşti,
Cămară a tainelor descoperite în lumina întunericului dumnezeiesc,
Stâlp de foc al rugăciunii ce povăţuieşte gândul spre limanul ceresc,
Crin al fecioriei sfinţit de miresmele virtuţilor îngereşti,
Lăcaş sfinţit al Luminii în care se adăpostesc gânduri dumnezeieşti,
Cer înţelegător înfrumuseţat de strălucirea Soarelui dreptăţii,
Cămara cea tainică a sfinţeniei în care S-a sălăşluit Mireasma vieţii,
Scară cerească ce a purtat paşii Celui Ce este Calea Cea adevărată,
Oglindă a fecioriei în care privirile îngereşti văd slava cea luminată,
Cort al tainelor în care a strălucit Cuvântul Cel Preaînalt,
Stâlp al lumii sprijinind pe cei slăbiţi de păcat,
Carte ce poartă chipul tainei celei necitite nici de ochi îngereşti,
Adăpostirea în cămara pântecelui a Aducătorului darurilor împărăteşti,
Mângâierea Evei întristate prin vestirea bucuriei,
Dezlegarea blestemului nostru prin binecuvântarea veşniciei,
Vas în care s-a gătit hrana îngerească a celor desăvârşiţi,
Făclia cea nestinsă a lumii, luminând gândurile celor smeriţi,
Norul ce a sfinţit pământul plouând roua înţelegătoare a Cuvântului,
Bucuria Arhanghelului ce te-a cuprins cu vălul iubitor al gândului.
Comentariu publicat de Andrada Matei pe Noiembrie 5, 2010 la 5:52pm
Prima ediţie a Concursului de Poezie cu tema “Cleopatra”, organizată în perioada 07.10.2010 -16.10.2010 de administraţia site-ului literar Casa-gândului „ Cleopatra” s-a adresat tuturor autorilor consacraţi şi debutanţi, indiferent de vârstă şi, a avut ca scop promovarea şi valorificarea potenţialului creativ al participanţilor, prin parteneriate realizate cu revista „Singur” şi revista „Faleze de Piatră” din cadrul proiectului Cititor de proză – Republica Artelor.

http://falezedepiatra.net/?p=14456

Mulţumim redacţiei revistei "Faleze de Piatră" din cadrul proiectului Cititor de proză – Republica Artelor http://cititordeproza.ning.com/ şi vă invităm cu drag pe http://falezedepiatra.net/


O zi frumoasă vă dorim!

Cu drag,
Administraţia
Comentariu publicat de Andrada Matei pe Octombrie 19, 2010 la 3:45pm
Domnilor, domnilor, de ce vă jucaţi cu sufletul meu? Ştiu că aşa îi stă bine unui bărbat să se mai joace din când în când cu sufletul unei femei, dar se pare că voi vreţi să îmi frângeţi inima!
Domnule Vanghele , este foarte adevărat că hotărârile ne aparţin, ce ne facem cu CITITORUL ?
Mircea Cărtarescu spunea că atunci ''când te numeşti scriitor, începi să nu mai exişti.''
Comentariu publicat de Ioan Gelu Crisan pe Octombrie 19, 2010 la 11:28am
Parcă sunteți copii, ce naiba!
Comentariu publicat de Viorel Ploesteanu pe Octombrie 19, 2010 la 11:08am
Dl. Vanghele are o sensibilitate deosebită, cu greu ascunsă de comentariile domniei sale, deseori acide, dar eu îl apreciez și consider că poezia dumnealui este mult mai reușită decât a mea. Ar fi păcat să nu-i fie recunoscut meritul, fie și împotriva dorinței sale, pentru că a acceptat acest concurs participând. Bravos dle. Bratu!
Comentariu publicat de Bratu Daniel pe Octombrie 19, 2010 la 10:48am
Pentru ca locul 5 si, implicit, poemul nr. 10 al domnului Ion Vanghele, a cazut de pe podium, nedrept, în urma aglomerarii de pe locul 2, solicit organizatorilor retragerea textului meu flaşnetărit din lista onoranta a decoraţilor.

Mulţumesc!
Comentariu publicat de Bratu Daniel pe Octombrie 19, 2010 la 10:10am
Felicitari castigatorului Florin Stratulat! Drum bun spre inaltimile si rotunjimile Euterpei (ori Cleopatrei, pe care atat de neabatut fidel a descris-o in versuielile sale ritmate)!
Felicitari si multumiri cu ocazia prilejului organizatorilor, votantilor, cetitorilor si necetitorilor!
Comentariu publicat de Rodian Drăgoi pe Octombrie 19, 2010 la 10:02am
Sincere felicitări celor cinci câştigători
ai Concursului de poezie...
Comentariu publicat de mioara băluţă pe Octombrie 18, 2010 la 9:09pm
Admir buchetul de poeme daruit de voi Cleopatrei si parca o aud spunand: "visati, fericirea este gratis! "


Angela Ciochina - Da mi mana prietene
Asculta mai multe audio diverse
Comentariu publicat de Vasilica Ilie pe Octombrie 18, 2010 la 8:41pm
Felicitari tuturor; premiantilor, administratiei care a initiat acest concurs, si nu in ultimul rand, autorilor care au participat la acest concurs.
 

Membri (71)

 
 
 

© 2016   Created by Andrada Matei.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor